• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
  • Emailcontact@davincipharma.com

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: 50 Đinh Tiên Hoàng - TP Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn
Giám đốc: Hoàng Đình Hoàn
Điện thoại: (025).3812258
website: http://www.langson.gov.vn/yt

Sở Y tế Phú Yên

Địa chỉ: 66-68 Phan Đình Phùng - thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 057.823667
Fax: 057.822325
Website: www.soyte.phuyen.gov.vn
Email: syt@phuyen.gov.vn

Sở Y tế Long An

Địa chỉ: 70 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 1 - TP Tân An - tỉnh Long An.
Giám đốc: Lê Thanh Liêm
Điện thọai: 072 3826 407
Fax: 072 3824 161
Email: syt@longan.gov.vn
Website: http://yte.longan.gov.vn