• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Phòng Khám phụ khoa Ðặng Thanh Vân

  Địa chỉ: 189C Ðội Cấn - Ba Ðình - Hà nội

  Phòng Khám Tư nhân

  Chuyên khoa:Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa & KHHGĐ
  Chủ phòng khám:Đặng Thanh Vân
  Địa chỉ:Địa chỉ: 189C Ðội Cấn - Ba Ðình - Hà nội
  Điện thoại: 
  Địa chỉ Website: 
  Giới thiệu: