• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Sở Y tế tỉnh Kon Tum

  Địa chỉ: 71 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum Giám đốc: Nguyễn Thị Ven Điện thoại: 060 3.862351 Fax: 060 3.863048 - 060 3.861507 Email: syt@kontum.gov.vn

  Địa chỉ: 71 - Phan Đình Phùng - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
  Giám đốc: Nguyễn Thị Ven
  Điện thoại: 060 3.862351
  Fax: 060 3.863048 - 060 3.861507
  Email: syt@kontum.gov.vn
  ------------------------------

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

     Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

  II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

  1. Lãnh đạo Sở Y tế:

  1.1 Giám đốc:

  a) Họ và tên: Nguyễn Thị Ven

  b) Điện thoại: 060.3915892

  c) Email: ntven.syt@kontum.gov.vn

  hoaiven@gmail.com

  d) Lĩnh vực phụ trách:

  - Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung về tổ chức và hoạt động của ngành Y tế tỉnh Kon Tum.

  - Chủ trì việc tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh đảng bộ, Nghị quyết của HĐND-UBND tỉnh và của Bộ Y tế.

  - Kiêm Giám đốc Ban Quản lý các Dự án: Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên (gọi tắt là dự án HEMA); Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm do GAVI tài trợ (gọi tắt là dự án GAVI); Dự án Tăng cường năng lực trong công tác lập, thực hiện kế hoạch và cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản tại tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Dự án Kon Tum - Liên Hiệp Quốc) thuộc Sở Y tế theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Trực tiếp chỉ đạo các công tác sau đây:

  + Công tác Mặt trận, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban An toàn giao thông, Ban quân - dân y, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, Ban chỉ huy dân quân tự vệ;

  + Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy;

  + Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao tỉnh; công tác phòng chống HIV/AIDS;

  - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Hà, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực ngọc Hồi, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ, Trường Trung học Y tế;  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở và Ban Quản lý các dự án xây dựng Sở Y tế.

  1.2 Phó giám đốc

  a) Họ và tên: Bế Ngọc Hoàn

  b) Điện thoại: 060.3861758

  c) Email: bnhoan.syt@kontum.gov.vn

  d) Lĩnh vực phụ trách:

  - Giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các công tác sau đây:

  + Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  + Công tác phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng, kiểm dịch y tế, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thi đua khen thưởng, công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, công tác dự bị động viên, kết hợp quân dân y, phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, công tác dân quân tự vệ và công tác vận động quần chúng thực hiện Nghị quyết 04/TU;

  + Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét tỉnh Kon Tum; Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây nguyên (gọi tắt là Dự án ADB) thuộc Sở Y tế theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Trung tâm Y tế các huyện: Sa Thầy, Kon Rẫy và Kon Plong; Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng tỉnh; Trung tâm Kiểm dịch y tế tỉnh; phòng Nghiệp vụ Y và Văn phòng Sở Y tế.

  1.3 Phó giám đốc:

  a) Họ và tên: Lê Nam Khánh

  b) Điện thoại: 060.3862533

  c) Email: lnkhanh.syt@kontum.gov.vn

  d) Lĩnh vực phụ trách:

  - Giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các công tác sau đây:

  + Công tác tổ chức triển khai và kiểm tra việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh đảng bộ, Nghị quyết của HĐND-UBND tỉnh và của Bộ Y tế.

  + Công tác phòng, chống các bệnh xã hội, hành nghề y dược tư nhân, kiểm nghiệm, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Giám định pháp y, công tác Hội Y học cổ truyền, Hội Y Dược học, Chữ thập đỏ, công tác điều dưỡng (Hội Điều dưỡng tỉnh), công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng mô hình điện tử và xây dựng tủ sách pháp luật.

  + Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Y tế và công tác hoạt động đoàn thể.

  - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi và Tu Mơ Rông; Chi cục Dân số - KHHGĐ; Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố và Hội Điều dưỡng tỉnh; phòng Nghiệp vụ Dược.

  2. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y tế

  2.1 Văn phòng Sở Y tế:

  Chánh Văn phòng: Nguyễn Như Dũng;

  Điện thoại: 060.2211778.

  Email: nndung.syt@kontum.gov.vn

  2.2 Phòng Tổ chức cán bộ:

  Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hoàng

  Điện thoại: 060.3862878

  Email: ndhoang.syt@kontum.gov.vn

  2.3 Phòng Kế hoạch - Tài chính:

  Trưởng phòng: Lê Trí Khải

  Điện thoại: 060.3864226

  Email: ltkhai.syt@kontum.gov.vn

  letrikhai2006@gmail.com

  2.4 Phòng Nghiệp vụ Dược:

  Trưởng phòng: Hoàng Văn Bích

  Điện thoại: 060.2211768

  Email: hvbich.syt@kontum.gov.vn

  hvbich@gmail.com

  2.5 Phòng Nghiệp Vụ Y:

  Trưởng phòng: Trần Văn Bình

  Điện thoại: 060.3915537

  Email: tvbinh.syt@kontum.gov.vn

             tvbinh71@yahoo.com.vn

  2.6 Thanh tra Sở Y tế:

            Phó Chánh thanh tra phụ trách: Nguyễn Minh Thành

  Điện thoại: 060.3865018

  Email: nmthanh.syt@kontum.gov.vn

  thanh70kt@yahoo.com.vn

  2.7 Ban quản lý các dự án xây dựng Sở Y tế

  Trưởng Ban: Đỗ Thế Ân

  Điện thoại: 060.3500881

  Email: dtan.syt@kontum.gov.vn

  ksankt@yahoo.com.vn

  3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

  3.1 Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh

  a) Địa chỉ: 71 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  b) Điện thoại: 060.3862148 - Fax: 060.3868582

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Phó chi cục trưởng phụ trách: Nguyễn Văn Thịnh

  Điện thoại: 060.3865258

  Email: vanthinh_kt2007@yahoo.com.vn

  - Phó chi cục trưởng: Trương An

  Điện thoại: 060.3861879

  3.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

  a) Địa chỉ: 159 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  b) Điện thoại: 060.3916895

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Chi cục trưởng: Hoàng Chí Trung

  Điện thoại: 060.3916899

  Email: hctrung.syt@kontum.gov.vn

  hoangchitrungkt@gmail.com

  - Phó chi cục trưởng: Phan Thị Kiều Linh

  Điện thoại: 060.3916898

  Email: linhphanytdpkt@gmail.com

  3.3 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

  a) Địa chỉ: 153 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  b) Điện thoại: 060.3862535 - Fax: 060.3862535

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Phan Văn Hải

  Điện thoại: 060.3863161

  Email: haipmckt@gmail.com

  - Phó giám đốc: Y Đứk

  Điện thoại: 060.3862940

  - Phó giám đốc: Đào Minh Tuấn

  Điện thoại: 060.3864635

  Email: tuandm@yahoo.com.vn

  3.4 Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

  a) Địa chỉ: 76 Hai Bà Trưng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  b) Điện thoại: 060.3864691 - Fax: 060.3867318

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Đình Bản

  Điện thoại: 060.3862456

  Email: bannguyendinh@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Hồ Bộ

  Điện thoại: 060.3911671

  Email: bacsiboktum@gmail.com

  - Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu Thủy

  Điện thoại: 060.3911670

  3.5 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

  a) Địa chỉ: 224A Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3862565 - Fax: 060.3865644

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Hoàng Trọng Đức

  Điện thoại: 060.2233234

  Email: ttcssksskt@vnn.vn

  - Phó giám đốc: Đặng Thị Xuân

  Điện thoại: 060.3868623

  - Phó giám đốc: Dương Hữu Hiền

  Điện thoại: 060.3916048

  Email: hiensksskt@yahoo.com.vn

  3.6 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh

  a) Địa chỉ: 159 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3910256 - Fax: 060.3910256

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Trai

  Điện thoại: 060.3915672

  Email: trainguyenngoc@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp

  Điện thoại: 060.3864636

  Email: hiepkt1968@gmail.com

  3.7 Trung tâm Kiểm dịch y tế

  a) Địa chỉ: 157 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.2210858 - Fax: 060.3913767

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Văn Hiệp

  Điện thoại: 060.3913035

  Email: hiepkdytkt@gmail.com

  - Phó giám đốc: Trương Minh Hải

  Điện thoại: 060.3590824

  Email: bshaikt2007@gmail.com

  3.8 Trung tâm Giám định y khoa

  a) Địa chỉ: 244 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3862439 - Fax: 060.3913472

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Điện thoại: 060.3911327

  Email: ttgdyk_hoa@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Ngô Đức Huy

  Điện thoại: 060.3869172

  Email: huygdyk@gmail.com

  3.9 Trung tâm Phòng chống sốt rét

  a) Địa chỉ: 71 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3862352 - Fax: 060.3861831

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Văn Đức

  Điện thoại: 060.3864463

  Email: duc2005vn@yahoo.com

  3.10 Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ

  a) Địa chỉ: 215 Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3910205 - Fax: 060.3910219

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Phó giám đốc phụ trách: Y Dếch Buôn Yă

  Điện thoại: 060.3590708

  Email: ydechbuonya@gmail.com

  - Phó giám đốc: Trần Đức Cảnh

  Điện thoại: 060.3915505

  Email: bscanhkt@yahoo.com.vn

  3.11 Trường Trung học Y tế

  a) Địa chỉ: 135 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3864801 - Fax: 060.3867334

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Ngộ

  Điện thoại: 060.3863708

  Email: trinhthingo.thyt@gmail.com

  - Phó hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Lộc

  Điện thoại: 060.3914561

  Email: nguyenxuanlocthyt@gmail.com

  3.12 Bệnh viện Đa khoa tỉnh

  a) Địa chỉ: 244 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3862573 - Fax: 060.3862573

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Trần Ái

  Điện thoại: 060.3862571

  Email: tranaithytkontum@gmail.com

  - Phó giám đốc: Nguyễn Gia Định

  Điện thoại: 060.3865652

  - Phó giám đốc: Phạm Bá Đà

  Điện thoại: 060.3865650

  - Phó giám đốc: Võ Văn Thanh

  Điện thoại: 060.3917295

  3.13 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

  a) Địa chỉ: 41 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3864148 - Fax: 060.3864148

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Đinh Văn Khuê

  Điện thoại: 060.3866882

  Email: dinhvankhue@gmail.com

  - Phó giám đốc: Nguyễn Phụ

  Điện thoại: 060.3913523

  Email: nguyenphukt@yahoo.com

  3.14 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

  a) Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

  b) Điện thoại: 060.3881758 - Fax: 060.881.758

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Hữu Thâm

  Điện thoại: 060.3504249

  Email: infodollartham@gmail.com

  - Phó giám đốc: Lê Văn Chinh

  Điện thoại: 060.3504151

  Email: levanchinhhscc@gmail.com

  3.15 Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum

  a) Địa chỉ: 75 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3916725 - Fax: 060.3869467

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Võ Thành

  Điện thoại: 060.3864507

  Email: vothanhyttxkt@gmail.com

  - Phó giám đốc: Y Grưih

  Điện thoại: 060.3869839

  - Phó giám đốc: Bùi Trọng Trí

  Điện thoại: 060.3913265

  Email: bacsitrongtri@gmail.com

  3.16 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

  a) Địa chỉ: 05 Đào Duy Từ, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3213218 - Fax: 060.3822702

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Dương Văn Trung

  Điện thoại: 060.3822702

  Email: ytdh_94@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Hà

  Điện thoại: 060.3822347

  Email: thanhhanguyenkontum@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Nguyễn Hồ Định

  Điện thoại: 060.3822347

  Email: hodinh_ttdh@.yahoo.com.vn

  3.17 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

  a) Địa chỉ: Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3831217 - Fax: 060.3835737

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Bá Khánh

  Điện thoại: 060.3502038

  Email: bskhanhdakto@yahoo.com

  - Phó giám đốc: Tô Ngọc Phấn

  Điện thoại: 060.2215178

  Email: tongocphan@gmail.com

  - Phó giám đốc: A Nhôm

  Điện thoại: 060.3835171

  Email: nhomdakto2008@gmail.com

  3.18 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

  a) Địa chỉ: xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3934048 - Fax: 060.934090

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Phùng Mạnh Dũng

  Điện thoại: 060.3934090

  Email: ttyt_tumorongkt@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Nguyễn Thành Thảo

  Điện thoại: 060.934096

  3.19 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi

  a) Địa chỉ: 209 Hùng Vương, thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3832304 - Fax: 060.3832304

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Thành Minh Hùng

  Điện thoại: 060.3881726

  Email:thmhung@gmail.com

  - Phó giám đốc: Phan Vương Quân

  Điện thoại: 060.3832153

  Email: phanvuongquan@gmail.com

  3.20 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

  a) Địa chỉ: thôn Đăk Dung, thị trấn Đăkglei, huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3833232 - Fax: 060.3834232

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Lộc Vương

  Điện thoại: 060.3504427

  Email: safebetvuong@gmail.com

  - Phó giám đốc: Đinh Thị Ái Nhung

  Điện thoại: 606.3505766

  3.21 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

  a) Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3821104 - Fax:  060.3821402

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Võ Văn Quang

  Điện thoại: 060.3821402

  Email: vovanquang_ttytsathay@yahoo.com

  - Phó giám đốc: Phan Minh Ca

  Điện thoại: 060.3821104

  - Phó giám đốc: Lê Khắc Anh

  Điện thoại: 060.3821104

  3.22 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

  a) Địa chỉ: Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3824131 - Fax: 060.3824131

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tuấn

  Điện thoại: 060.3824217

  Email: bstuankt@mail2world.com

  - Phó giám đốc: A Phong

  Điện thoại: 060.3824131

  Email: bsphongkybv@yahoo.com,vn

  - Phó giám đốc: Lương Xuân Vũ

  Điện thoại: 060.3824131

  Email: vuytkr@yahoo.com.vn

  3.23 Trung tâm Y tế huyện Kon Plong

  a) Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Konplong, tỉnh Kon Tum

  b) Điện thoại: 060.3848.136 - Fax: 060.3848136

  c) Lãnh đạo đơn vị:

  - Giám đốc: Đặng Minh Hải

  Điện thoại: 060.3848034

  Email: hai555-66@yahoo.com.vn

  - Phó giám đốc: Nguyễn Mạnh Hà

  Điện thoại: 060.3848120

  - Phó giám đốc: Đặng Văn Điền

  Điện thoại: 060.3848165

  Email: khnvkonplong@yahoo.com.vn