• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Sở Y tế Tỉnh Gia Lai

  Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai. Điện thoại: (059) 3824449 Fax: (059) 3719369 Email: soyte@gialai.gov.vn Website: http://soytegialai.gov.vn

  Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai.
  Điện thoại: (059) 3824449 
  Fax: (059) 3719369 
  Email: soyte@gialai.gov.vn 
  Website: http://soytegialai.gov.vn
  ----------------------
  Một số tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  TÊN

  ĐỊA CHỈ

  Đ.THOẠI

  Sở Y tế
  -Văn phòng sở
  -Phòng KH-TV
  -Phòng Tổ chức cán bộ
  -Phòng Nghiệp vụ Y
  -Phòng Nghiệp vụ Dược
  -Thanh tra sở
  09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku

  Fax:3.719.369
  3.824.449
  3.871.947
  3.830.316

  3.826.643
  3.719.299

  3.828.136
  BV đa khoa tỉnh01 Tôn thất Tùng-TP Pleiku115 - 3.874.113
  BV Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
  Đường CM tháng Tám-TP Pleiku3.830.308
  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh98 Phan Đình Phùng -TP Pleiku3.824.372
  Trung tâm phòng sốt rét tỉnhĐường Phan Đình Phùng - TP Pleiku3.824.387
  Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh82 Nguyễn Đình Chiểu- TP Pleiku3.823.866
  Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản05D Phan Đình Phùng - TP Pleiku3.824.384
  Trung tâm Truyền thông -GDSK61 Phan Đình Phùng - TP Pleiku3.715.149
  Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, Thực phẩm5C Đường Phan Đình Phùng - TP PLeiku3.830.473
  Trung tâm Giám định Y khoa tỉnhĐường Phan Đình Phùng -TP Pleiku3.872.908
  Trường Trung học Y tếXã Trà Đa-TP Pleiku3.824.453
  Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
  5B Phan Đình Phùng-TP Pleiku3.830.723
  Chi cục Dân số KHHGĐ
  97 Phạm Văn Đồng-TP Pleiku3.823.624
  BQLDA HEMA tỉnh Gia Lai
  09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.719.953
  BQLDA Y tế Tây Nguyên tỉnh Gia Lai
  09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.871.947
  BQLDA Đầu tư chuyên nghành Y tế tỉnh Gia Lai09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.718.829
  Phòng y tế huyện Chư Păh
  Huyện Chư Păh3.893.458
  TTYT huyện Chư PăhHuyện Chư Păh3.842.125
  Trung tâm Dân sốKHHGĐ huyện Chư PăhHuyện Chư Păh3.893.533
  Phòng Y tế huyện Ia Grai
  HuyệnIa Grai3.891.192
  TTYT huyện Ia Grai
  HuyệnIa Grai3.844.844
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnIa GraiHuyệnIa Grai3.891.192
  Phòng Y tế huyện Đức Cơ
  HuyệnĐức Cơ3.848.680
  TTYT huyện Đức CơHuyệnĐức Cơ3.846.125
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnĐức Cơ
  HuyệnĐức Cơ3.846.161
  Phòng Y tế huyện Chư Prông
  HuyệnChư Prông3.843.464
  TTYT huyệnChư PrôngHuyện Chư Prông3.843.204
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnChư PrôngHuyện Chư Prông3.889.290
  Phòng Y tếhuyện Chư SêHuyện Chư Sê3.886.900
  TTYThuyện Chư SêHuyện Chư Sê3.885.334
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Chư SêHuyện Chư Sê3.516.937
  Phòng Y tếthị xã Ayun PaThị xã Ayun Pa
  3.682.549
  Bệnh viện đa khoa khu vựcAyun PaThị xãAyun Pa3.682.124
  TTYTthị xãAyun PaThị xãAyun Pa3.852.256
  Trung tâm Dân sốKHHGĐthị xãAyun PaThị xãAyun Pa3.682.549 - 3.852.331
  Phòng Y tế huyện Krông Pa
  Huyện Krông Pa
  3.553.230
  TTYT huyện Krông Pa
  Huyện Krông Pa
  3.853.121
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Krông PaHuyện Krông Pa3.853.183
  Phòng Y tế huyện Ia Pa
  Huyện Ia Pa
  3.655.452
  TTYT huyện Ia Pa
  Huyện Ia Pa
  3.655.311
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Ia PaHuyện Ia Pa3.655.087
  Phòng Y tế huyện Đăk Pơ
  Huyện Đăk Pơ
  3.738.265
  TTYT huyện Đăk Pơ
  Huyện Đăk Pơ
  3.838.243
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Đăk PơHuyện Đăk Pơ3.738.043
  Phòng Y tếhuyện Kông ChroHuyện Kông Chro
  3.835.180
  TTYThuyện Kông ChroHuyện Kông Chro3.835.206
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Kông ChroHuyện Kông Chro3.835.327
  Phòng Y tếthị xã An KhêThị xã An Khê
  3.538.245
  Bênh viện đa khoakhu vực An KhêThị xã An Khê
  3.832.141
  TTYTthị xã An KhêThị xã An Khê
  3.833.257
  Trung tâm Dân sốKHHGĐthị xã An KhêThị xã An Khê3.538.778
  Phòng Y tế huyện KBang
  Huyện KBang
  3.880.882
  TTYT huyện KBang
  Huyện KBang
  3.834.720
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện KBangHuyện KBang3.834.290
  Phòng Y tế huyện Mang Yang
  Huyện Mang Yang
  3.896.419
  TTYT huyện Mang Yang
  Huyện Mang Yang
  3.839.319
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Mang YangHuyện Mang Yang3.896.407 - 3.839.333
  Phòng Y tế huyện Đak Đoa
  Huyện Đak Đoa
  3.894.771
  TTYT huyện Đak Đoa
  Huyện Đak Đoa
  3.831.184
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Đak ĐoaHuyện Đak Đoa3.831.104
  Phòng Y tếhuyệnPhú ThiệnHuyện Phú Thiện
  3.882.291
  TTYThuyệnPhú ThiệnHuyệnPhú Thiện3.882.595
  Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnPhú ThiệnHuyệnPhú Thiện3.882.608
  Phòng Y tế Thành Phố PleiKu
  Thành Phố PleiKu
  3.719.301
  TTYT Thành Phố PleiKu
  Thành Phố PleiKu
  3.828.431
  Trung tâm Dân sốKHHGĐ TP Pleiku
  Thành Phố PleiKu3.822.891